Nasi klienci

Placówki służby zdrowia:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie (pdf)
- Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego w Krakowie (pdf)
- Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie w Krakowie (pdf)
- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (pdf)
- Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach (pdf)
- Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
- Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu
- Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
- Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
- Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju (pdf)
- Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
- Centrum Medyczne Ujastek
- Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
- Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie
- Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach S.P.Z.O.Z.
- Powiatowe Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze w Grojcu
- Powiatowy Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Brzesku
- Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołczy
- SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
- Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
- Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
- Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
- Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
- Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
- Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu
- Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Pozostałe:

- American Heart of Poland S.A.
- Aspen Sp z o.o. Z.P.CH.R.
- Aspen – Res Sp. z o.o.
- Aspen Plus Sp. z o.o.
- Bio-Diagnostyka Sp. z o.o.
- Bona Med Sp. z o.o.
- Catermed S.A.
- Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach
- Dom Pomocy Społecznej w Owczarach
- Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach
- Firma handlowa Fre-Mar
- Fresenius Neprocare Polska Sp. z o.o.
- Grand Projekt
- Hotel Saski
- Hotel MATEJKO w Krakowie
- Hotel PARK INN w Krakowie
- Hotel SYMPOZJUM w Krakowie
- Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
- Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich przyjaciół „KLIKA”
- Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. w Katowicach
- Lekarsko – Dentystyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Denmed”
- Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
- Natalia Sp. z o.o.
- Nefrolux
- NZOZ Art Medicyna
- Ortopedicum Sp. z o.o.
- Ośrodek Terapii Laserowej Specjalistyczny Gabinet Chirurgiczny
- Parens Centrum Leczenia Niepłodności
- Powiatowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grojcu
- Polski Czerwony Krzyż w Krakowie
- Prosmed Spółka Jawna
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa
- Senior Sp. z o.o.
- Sof Dębniki Development Sp z o.o.
- Spółdzielnia inwalidów Naprzód
- Sympozjum Sp. z o.o.
- Tip-Top Sp. z o.o.
- Tour Development Group Sp. z o.o.
- Uni-Art Group Sp z o.o.
- Ujastek Centrum Medyczne w Krakowie
- Usługi Rehabilitacyjne Jacek Piechowicz
- Voxel S.A.
- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie
- Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A.
- Zakłady Usługowe EZT S.A.
- Zielony Smok Firma Usługowo Handlowa